Salten Aqua AS

Kontaktperson:
Jarle Solemdal

Hjemmeside

Salten Aqua er et investeringsselskap i oppdrettsnæringen som skal styrke konkurransekraft og vekst i næringen gjennom samarbeid og kontroll av hele verdikjeden fra rogn til marked.