Rognkjeks forum

Her kan du lese mer om de ulike prosjektene som jobbes med under Rognkjeks forumet.

29.01.201812:30 Kristina Robinson

NCE Aquacultures Rognkjeks Forum har hovedfokus på yngelkvalitet og startfôring, smittekontroll, fiskevelferd og overlevelse i merd. Vi har sett mye på hvordan vi kan registrere tap og årsaksforhold til dødelighet for rognkjeksen. Det jobbes også med metodikk for velferdsmessig utfisking og etterbruk av rognkjeks.

Bildet under er tatt under Rognkjeks samling i Bodø.