Rognkjeks forum

Her kan du lese mer om de ulike prosjektene som jobbes med under Rognkjeks forumet.

NCE Aquacultures Rognkjeks Forum har hovedfokus på yngelkvalitet og startfôring, smittekontroll, fiskevelferd og overlevelse i merd. Vi har sett mye på hvordan vi kan registrere tap og årsaksforhold til dødelighet for rognkjeksen. Det jobbes også med metodikk for velferdsmessig utfisking og etterbruk av rognkjeks.

NCEs Rognkjeks Forum er involvert i pågående forskningsprosjekter hos Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansierng (FHF): 

  • EFFEKTIV Effekt og velferd ved bruk av luseskjørt og rensefisk
  • DOKUMENTAR Forskningsprosjektet som skal se på årsakene til dødelighet og tap av rensefisk. Prosjektet ledes av Akvaplan-niva, skal kartlegge de faktiske årsakene til at rensefisk dør og går tapt både i settefiskfasen og i sjøfasen. I tillegg skal prosjektet utvikle en håndbok med veiledning for vurdering av helse- og velferdsstatusen på rensefisken før den settes ut i merdene. 
  • STRATEGI I prosjektet STRATEGI er Akva Kompetanse prosjektleder og skal se på ulike fôringsstrategier, og hvordan de  påvirker ernæringsstatusen hos rensefisk og effektiviteten som lusespisere.

Bildet under er tatt under Rognkjeks samling i Bodø.