Matfisk forum

Her kan du lese mer om de ulike prosjektene som jobbes med under matfisk forumet.

29.01.201812:30 Kristina Robinson

NCE Aquaculutre sitt Matfisk Forum har som hovedtema nye produksjonssystemer, redusert produksjonstid i sjø gjennom fokus på god smoltfase, bedre fiskevelferd med fokus på tiltak for reduksjon av vintersår og utsett kontroll.

Fagforumet har tre til fire møter årlig som består av befaring hos en av partnerbedriftene i klyngen, en erfaringsutvekslingsdel, faglig påfyll fra relevante forskningsforsøk og fellesinitiativer og prosjekter. 

Under fra et møte på GIFAS sin lokalitet Hallsteinhanm hvor tema var erfaringer med luseskjørt i ulike lengder.