Matfisk forum

Her kan du lese mer om de ulike prosjektene som jobbes med under matfisk forumet.

NCE Aquaculture sitt Matfisk Forum har som hovedtema nye produksjonssystemer, redusert produksjonstid i sjø gjennom fokus på god smoltfase, bedre fiskevelferd med fokus på tiltak for reduksjon av vintersår og biosikkerhet. 

Fagforumet har fire møter årlig som består av befaring hos en av partnerbedriftene i klyngen, en erfaringsutvekslingsdel, faglig påfyll fra relevante forskningsforsøk og fellesinitiativer og prosjekter. 

NCE Matfisk Forum har blandt annet jobbet frem TermVel prosjektet som er finansiert gjennom fiskeri og havbruksnæringens forskningsfinansierng (FHF). 

Under fra et møte på GIFAS sin lokalitet Hallsteinhanm hvor tema var erfaringer med luseskjørt og andre forebyggende tiltak.