Stamfisk/Settefisk forum

Her kan du lese mer om de ulike prosjektene som jobbes med under Settefisk forumet.

NCE Aquaculture sitt Stamfisk / Settefisk Forum har som hovedtema robust smolt og herunder blandt annet startfôring og skinnhelse. Videre har Forumet jobbet med sykdomsbarrierer og håndtering i RAS og gjennomstrømming. 

Settefisk Forum har pågående et prosjekt hvor man ser på muligheter for felles håndtering av settefiskslam i Salten. Øvrig er det jobbet med regelverket rundt rensing.

Bildet under er fra et møte i Settefisk Forum hos Cermaq Forsan i Steigen.