Industrinettverk slakteri og foredling

Industrinettverk slakteri og foredling jobber med tema som 

Teknologioptimalisering 

Driftsoptimalisering 

Hygiene