Miljøforum

NCE Aquacultures Miljøforum jobber blant annet med energi-ledelse og klimarapportering.

NCE Aquacultures miljøforum jobber med energiledelse, klimarapportering, anadrome vassdrag og andre områder innen miljøovervåking. 

Her er Miljøforum på befarin av Cermaq sin lukkede merd på Hamarøy.