Nordlaks Oppdrett AS

Kontaktperson:
Tor Anders Elvegård

Hjemmeside

Nordlaks er et av Norges største havbrukskonsern. Hovedvirksomheten er produksjon, foredling og salg av laks og regnbueørret.