KONSORTIET

Klyngen dekker hele næringskjeden innenfor havbruk.