KONSORTIET

Klyngen dekker hele næringskjeden innenfor havbruk.

04.05.201714:32 Liss Marie Jakobsen