w

Samarbeidspartnere

Klyngen har 12 medlemmer, som med utgangspunkt i Nordland dekker hele næringskjeden innenfor havbruk.

04.05.201714:32 Liss Marie Jakobsen