Nord Universitet

Kontaktperson:
Mette Sørensen

Hjemmeside

Nord Universitet er et universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. De leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord Universitet har 12 000 studenter og 1200 ansatte fordelt på ni studiesteder.