Nordlaks Oppdrett AS

Kontaktperson:
Tor Anders Elvegård

Hjemmeside
04.05.201714:41 Liss Marie Jakobsen

Nordlaks er et av Norges største havbrukskonsern. Hovedvirksomheten er produksjon, foredling og salg av laks og regnbueørret.