Gildeskål Forskningsstasjon AS

Kontaktperson:
Morten Lorentsen

Hjemmeside
04.05.201714:39 Liss Marie Jakobsen

Gildeskål forskningsstasjon (GIFAS) er en privateid havbruksstasjon med base i Gildeskål i Nordland. GIFAS gjennomfører forskningsprosjekter innen biologiske og teknologiske problemsstillinger både i småskala og full kommersiell skala.