KPB AS

Kontaktperson:
Sissel Ovesen

Hjemmeside
04.05.201714:38 Liss Marie Jakobsen

KPB er et innovasjonsselskap som tar oppdrag innenfor forretningsutvikling, bedriftsetablering, kartlegginger og klyngeutvikling.