Samarbeid om bærekraftig innovasjon i havbruksnæringen

NCE Aquaculture er en forsknings- og innovasjonsklynge