Havbruksmøte 9 - 10.oktober

NCE Aquaculture og Sjømat Norge havbruk Nord arrangerer i oktober fellesmøte med tema kunnskapsbasert havbruksnæring, villaks og oppdrettslaks og avsluttes med ett algeberedskapsmøte.

Last ned programmet.

Program havbruksmøte