Havbruk i 2018 er ikke det samme som havbruk i 1970

Våre partnere i havbruksklyngen har siden 1970-årene vært med på å skape en av Norges viktigste eksportnæringer.

Bidratt til høy verdiskaping

Havbruksnæringen sikrer bosetting langs kysten og ivaretar mange viktige funksjoner i samfunnet gjennom verdiskapning, sysselsetting og lokal utvikling. I 1970 ble verdens første lakseanlegg etablert på Hitra i Trøndelag, dette regnes som starten av norsk lakseproduksjon. I Nordland hadde vi våre egne pioneerer, blant annet Steinar Olaisen som var tidlig ute og etablerte havbruksaktivitet på Lovund. I 1973 vedtok Stortinget en konsesjonslov for oppdrettsnæringen, der formålet var å regulere utviklingen av den nye næringen på en slik måte at den styrket norske kyst- og fjordsamfunn.

Høy eksportverdi av laks

Tidlig på 1970-tallet lå lakseprisene på 80-90 kroner per kilo, og i perioden fra 1970 frem til i dag har næringen vært preget av både oppturer og nedturer.  Eksportverdien fra norsk havbruksnæring har økt de senere årene, og i 2017 kan næringen legge nok et rekordår bak seg. Norge hadde per desember 2017 eksportert laks og ørret for 61,4 milliarder kroner. Dette tilsvarer de totale eksportinntektene for hele 2016, og er den høyeste eksportverdien av laks noensinne. Ifølge Norges Sjømatråd skyldes den høye eksporten hovedsakelig sterk etterspørsel etter norsk laks både i de europeiske nærmarkedene, men også i Asia og USA.