Hva er havbruk? Bli kjent med havbruksnæringen i Nordland

Havbruk omfatter alle former for produksjon av fisk, og utviklingen av lakseproduksjon i Nordland har vært formidabel de siste årene, og næringen fremstår i dag som kompetanseintensiv og moden. Siden lakseoppdrett startet tidlig på 70 tallet, har havbruksnæringen vært preget av både oppturer og nedturer, men nå kan Norge smykke seg med tittelen verdens største produsent av atlantisk laks. Spesielt i Nordland har lakseproduksjon og eksporten av laks hatt en formidabel utvikling, og NCE Aquaculture klyngen har bidratt til bedre samarbeid mellom aktørene i fylket.

Havbruksnæringen i Nordland er i fullfart

Næringen i Nordland har de siste årene opplevd eksportrekorder og en enorm utvikling i driftsinntekter, som igjen har bidratt til høy verdiskaping i fylket. Sammen med klyngen har fylket økt fokus på forskning, bærekraft, innsats mot rømming og lakselus og miljøpåvirkninger. Nå jobbes det med nye teknologier, blant annet offshoreanlegg i åpne havområder.

Deler utfordringer og problemer

Snorre Jonassen fra partnerbedriften Cermaq mener at en viktig suksessfaktor for innovasjon, utvikling og vekst innenfor oppdrett av laks har vært at aktørene har delt informasjon om utfordringer og problemer.

- Aktørene har vært åpne med hverandre om hvordan man har klart å løse problemene som oppstår. Et resultat av dette er høy grad av innovasjon og rask utvikling.

Kjell Lorentsen fra partnerbedrift GIFAS påpeker også suksessen som har oppstått fra det viktige arbeidet klyngen gjør i Nordland.

- Uten tvil, klyngen har ført til et bedre samarbeid mellom bedriftene. Det er et nyttig og fruktbart nettverk helt klart. Jeg føler vi har hatt nytte av NCE Aquaculture når vi har arbeidet med bærekraft. Vi har hatt nytte av NCE-samarbeidet i flere av de forumene vi har hatt, blant annet smoltforum, og rognkjeksforum.

Aktivitet gjennom fire fagforumer

Prosjektaktiviteten til klyngen foregår innen fire fagforumer:  Stamfisk Forum, Settefisk Forum, Matfisk Forum og Rognkjeks Forum. Overordnet så skal prosjektene NCE aquaculture initierer og gjennomfører fremme biologisk og økonomisk bærekraft gjennom bedre fiskehelse, fiskevelferd og bidra til reduserte produksjonskostnader og økte produksjonsvolum. Partnerbedriftenes utfordringer er NCE sine FoU områder.