Vil minimere konfliktene mellom villfisk og havbruk

Kunnskapsbasert dialog skal danne grunnlag for å styrke villaks og sjøørret bestanden. Dialogkonferansen er en arena for å diskutere tiltak og resultater for å oppnå nettopp dette. Her samler vi de ulike interessentgrupper, som i utgangspunktet har ulikt standpunkt i denne saken. Slikt blir det gode diskusjoner av.

For fem år siden etablerte NCE Aquaculture og BRUS en møteplass for å styrke samarbeidet mellom aktørene og finne løsninger for å styrke villaks og sjøørret bestanden i regionen. Interessekonfliktene mellom havbruksnæringen og fiskere av villaksen er der, for å minimere disse og skape resultat er det behov for en felles møteplass for å drøfte disse. - årets Dialogkonferanse for Salten laks og sjøørret forum går av stabelen 4.april ved Rognan Hotell.


- Samarbeid, samhandling og sameksistens er nøkkelbegrep for hvordan vi forvalter og ivaretar våre fantastiske naturresurser. Dialogkonferansen er en viktig møteplass hvor naturinteresserte og havbruksnæringen kan møtes for å drøfte felles utfordringer og muligheter og samtidig få en faglig oppdatering av relevant karakter, sier administrerende direktør i BRUS, Elnar Remi Holmen.

Dialogkonferansen
Hvert år samles aktørene i havbruksnæringen med laks- og sjøørretfiskere fra Salten, både i sjø og i elv, elevlagene, grunneiere, forskere, akademia og andre interesserte til en dialogkonferanse. Målet er å skape en god møteplass med kunnskapsdeling, dialog og få til et godt samarbeid mellom både fritidsfiskere, villfisk og havbruk.


- Villaksen er en tradisjonsbundet ressurs som der er mye engasjement rundt. Dialogkonferansen er en viktig arena der alle interessenter kan ytre sin mening og komme med tiltak om felles mål, nettopp å bevare og styrke villaksen i Salten, sier Ingrid Sommerli Prosjektleder for Dialogkonferansen, NCE Aquaculture.

Proaktiv rolle
Målet med konferansen er å få et overordnet fokus på å sikre vekst og sunn utvikling i ville bestander av laksefisk. Saltenregionen har viktige elver og fjordområder for laks og sjøørret, samtidig er havbruksnæringen viktig for både Norge og Nordlandssamfunnet.


- Saltenregionen har i kraft av kompetente bedrifter og FOU-miljøer, samt gjennom naturgitte fortrinn, alle forutsetninger for å bli en ledende region for bærekraftig utvikling av havbruk. Saltenregionen har ved å være proaktive, tatt en viktig posisjon i å lage en god kunnskapsbasert forankret strategi for videre å sikre bærekraftig havbruk i Skjerstadfjorden, sier Malin Johansen, Daglig leder i NCE Aquaculture.

Tema for årets konferanse
Hvert år fokuserer arrangørene å levere god tematikk og resultater fra ny forskning på området. I år blir dette temaene som skal diskuteres:
- Status i de lokale elvene og resultater av de tiltak som er gjort
- Påvirkningsfaktorer på villaks og sjøørret i både fjord og sjø fase
- Havbruk og villfisk – hva skal til for god sameksistens?

Dagen avsluttes med en paneldiskusjon med tema: Hvordan styrke sjøørret- og villaksbestanden? Skaperen bak «Den fantastiske Villaksen» Kenneth Bruvik skal delta sammen med havbruksnæringen her.