Konferanse: Marin Magnet

Storby Marin sin årskonferanse Marin Magnet går av stabelen 22 - 23.mai i Bodø.
Meld deg på!

Konferansen er rettet mot alle som jobber i og med, eller er interessert i marin sektor. Hvordan vi skal gjøre oss mer attraktive nasjonalt og internasjonalt vil være et hovedfokus i årets konferanse.

Havet er pekt ut som et av de store nasjonale satsingsområdene, med sjømatnæringen som en betydelig bidragsyter. Dette både med tanke på sysselsetting og verdiskaping. Internasjonalt har Norge en viktig rolle både når det gjelder å produsere protein til en stadig voksende befolkning, men også i utviklingen av nye og grønne teknologier og forvaltningspolitikk.

Hva må så Norge, regionene, kommunene og byene gjøre for å oppnå denne ønskede utviklingen?

På denne konferansen samler vi alle støttespillere for den blå sektoren, på alle forvaltningsnivå.

Blant foreleserne kan vi nevne:

Roy Angelvik, Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartment

Merete Kristiansen, Kommersiell Direktør Nordlaks

Torger Reve, Professor BI

PÅMELDING

Når: 22. – 23. mai 2019

Hvor: STORMEN Konserthus i Bodø sentrum

Arrangementet er gratis.

Påmelding: https://www.eventbrite.com/e/marin-magnet-hva-skal-til-tickets-53579712362

Middag på kvelden dag 1 har egen påmelding koster 800,-. Meld deg på middagen her: https://marinmagnet.hoopla.no/sales/3310973167


Spørsmål rettes til slt@kpb.no