Fredag den 23. juni klokken 10.00 til 12.00 lanserte vi rapport! BlåGrønt Mission

Fremtidens ingredienser til fôr: bioprosessering og behovet for prosessinfrastruktur fra The Salmon i Oslo.

Sammen med Ocean Innovation Catapult Centre la NCE Aquaculture frem rapporten: BlåGrønt Mission | Fremtidens ingredienser til fôr: bioprosessering og behovet for prosessinfrastruktur fra The Salmon i Oslo.

Bærekraftig fôr til havbruk og landbruk er løftet som nasjonalt samfunnsoppdrag. På sikt skal alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutslippene i matsystemene. Det er ambisjonen bak det nye virkemiddel «samfunnsoppdrag» som regjeringen har lansert i sin langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

I rapporten beskrives ulike bioressurser som kan inngå i fôr til havbruk og landbruk, hvordan disse råvarene er tiltenkt prosessert og om de kan være kandidater til pilotering gjennom katapult-ordningen som Selskapet for industrivekst (SIVA) forvalter på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet. Lanseringen av rapporten og den påfølgende panelsamtalen ble streamet og lenkte finner du nederst i saken. 

PROGRAM 

10.00 – 10.10 Velkommen
10.10 – 10.20 SIVA sin rolle i Mission Bærekraftig fôr ved Karin Øyaas SIVA
10.20 – 10.30 Mission Bærekraftig fôr - Regjeringens tanker for fremtiden ved Fiskeri og sjømatminister Bjørnar Skjæran NFD
10.30 – 10.55 Presentasjon av rapporten BlåGrønt Mission ved Ann Cecilie Hilling NCE Aquaculture og Dag Finne VIS
10.55 – 11.05 Inntog til panelsamtale, Hva skal til for kommersialisering av nye råvarer til fôr? ved Henriette Hansen LetSea

11.05 – 11.55 Panelsamtale:
Hvordan skal vi lykkes i å få oppskalert volum på fôr-råvarene basert på norske ressurser, og samtidig senke klimaavtrykket på råvarene, og ikke minst gjøre det økonomisk attraktivt å bruke? 

Panelet: 
Bjørnar Selnes Skjæran, Nærings- og fiskeridepartementet 
Margareth Øverland, NMBU 
Kristin Hurum, Cermaq
Sigurd Tonheim, Cermaq
Ingrid Dynna, NOMY 
Ragnhild Dragøy, Aker Biomarine 
Karl Almås, SINTEF Ocean 

11.55 – 12.00 Oppsummering og betraktninger på veien hjem 

Lenke til lanseringen den 23 juni kl 10-12 finner du på https://bgm.plaii.no/ 

BlåGrønt Mission