Webinar om den nye naturavtalen 9. juni klokken 12!

Fredag den 9. juni arrangerer vi webinar om den nye naturavtalen

Den nye internasjonale avtalen om naturmangfold; Hva betyr den for havbruk, rapportering og påvirkning? 

I desember i fjor møttes representanter fra nesten 190 land i Montreal, Canada for å forhandle frem det som kalles Parisavtalen for naturen. Avtalen har som mål å finne løsninger på de store utfordringene vi står midt oppe i; klimaendringer, utrydning av en million arter på land og til havs, tap av natur, havforsuring, plastforurensing, ulovlig, uregulert og urapportert fiske, og invaderende arter – som pukkellaksen og havnespy.

Avtalen har 4 visjonære mål og 23 konkrete mål – disse vil alle påvirke oss på en måte – men spesielt er det viktig å legge merke til følgende:

3 ting må bedriften din vite:

1 30×30 er vedtatt. 30 % av alt areal på jorden (hav og landareal) skal vernes innen 2030

2 Sterke krav og reguleringer kommer – næringslivet forventes å bidra

3 Vestlige land må ta størsteparten av regningen

Innledninger ved

Rachel Tiller Sjefsforsker ved SINTEF Ocean, Rachel leder SINTED sin konsernsatsning for naturmangfold og arealbruk.

Jan Gunnar Winther, Direktør for Senter for hav og Arktis og ekspert til EU`s utvalg på sunne hav, kystområder og vassdrag.