Blå forretningsmuligheter fra Nord!

Bli med 22. mai når vi møtes for å sette lys på Blå forretningsmuligheter fra Nord!

I forbindelse med Blå Uke i Bodø, inviterer NCE Aquaculture, Biotech North, MABIT og Norskin Materials til seminaret:

Nye Blå forretningsmuligheter fra nord. Fra forskning til eksport – hvordan få flere gjennom blodbadet?

Medisin fra havet som kan kurrere den mest aggressive formen for blodkreft, skinn fra laks som kan gjøre moteindustrien mer bærekraftig, on-sight diagnostikk for oppdrettsnæringen, algedyrking og høsting som kan gi viktig ingrediens til vår matproduksjon, men også helseprodukter som verden trenger. Dette er bare noen av de eksemplene på nye etableringer i nord som er løsninger fra og for havet som du blir bedre kjent med denne dagen. Og sammen med disse gründerne står forskerne sentralt. For det er nettopp vårt sterke kunnskapsmiljø i Nord-Norge som kan bidra til at vi skaper enda flere eksportsuksesser fra havet, bidra til det grønne skiftet og skaper kunnskapsbaserte arbeidsplasser i Nord-Norge.

Vi spør:
Hvordan skal vi ta i bruk enda mer av vår kunnskap og vårt marine råstoff?
Har vi i Nord-Norge de virkemidler, infrastruktur og kapital på plass for å gå fra forskning, laboratoriet, pilotfase og helt frem til marked?

 

Du vil blant annet møte:

Hermann Schips, Kelpinor

Michal Meyer Nilsen, Norskin Materials

Caroline Haukeland, Polar Algae

Kjetil Korsnes, BioVivoTech

Jeanette Hammer Andersen, KinSea Lead Discovery

Mette Sørensen, Nord Universitet

Peik Haugen, UiT Norges arktiske universitet

Johan Johansen, NIBIO

 

Flere navn og detaljert program vil bli presentert fortløpende fram mot 22. mai

I tillegg til spennende innledere og panelsamtaler, skal vi også skape en møteplass og fortsetter minglingen etter seminaret. Så sett gjerne av ettermiddagen/kvelden.

Bruk påmeldingslinken for å sikre din plass:)