FISKTEK med søknadfrist 23. februar 2023

Nord Universitet tilbyr etter- og videreutdanning med fokus på vannkjemi, vannbehandlingsteknologi og RAS! Med FISKTEK bygger du din kompetanse i akvakultur-teknologi, landbaserte og lukkede anlegg.

 
GIR DEG KOMPETANSE OM:
• Helhetlig forståelse av teknologiske løsninger
• Biologiske utfordringer
• Drift og oppbygging av settefiskanlegg


Med FISKTEK bygger du din kompetanse i akvakultur-teknologi, landbaserte og lukkede anlegg.
BESTÅR AV TRE ENKELT EMNER
FISKTEK

Vår 2023: Kurs 1: Vannkjemi og vannbehandlings-teknologi. 10 stp.
Gir kompetanse i vannkjemi, fiskens fysiologi og miljøkrav i settefiskanlegg. 
Kurset må gjennomføres før neste kurs;

Høst 2023: Kurs 2: Drift av postsmoltanlegg. 7.5 stp.
Gir studentene innsikt i opp-bygging, drift og overvåkning av postsmoltanlegg. 
Andre typer landbaserte anlegg og lukkede anlegg i sjø vil også bli undervist.

Vår 2024: Kurs 3: Planlegging av postsmoltanlegg. 7.5 stp
Emnet gir innsikt i utforming, dimensjonering og prosjektledelse av bygging av 
postsmoltanlegg og andre landbaserte anlegg.
Nord sine erfarne forskere i akvakulturteknologi og fiske-fysiologi vil lede. I tillegg vil en 
rekke spesialister undervise, fra leverandørindustri, forvaltning og oppdrettsselskap.

Mer informasjon i brosjyren til høyre