Årets første Settefisk Forum i Bodø 5. januar 2023

5. januar pangstarter Settefisk Forum nytt år med samling om Driftsoptimalisering, klekkegruppe og startfôring!

Bruk av temperatur i tidlig fase og ernæringsbehov i startfôringen her hovedtema for første årssamling i NCEAs Settefisk Forum.