21. mars 2023 arrangeres Dialogkonferansen villaks og sjøørret 2023 i Bodø

Scandic Bodø

TEMA for Dialogkonferansen villaks og sjøørret 2023:  

Hva skal til for å øke den ville bestanden av villaks og sjøørret?

Bakgrunn:

Den norske villaksen står på rødlisten og bestanden på ørret er truet i flere fjorder. Ambisjonen for Dialogkonferansen er at det skal være en samhandlingskonferanse mellom alle som har interesser og alle som har påvirkning på ville bestander av villaks og sjøørret i Salten.

Konferansen skal gi en god presentasjon av kunnskapsstatus og resultat av de tiltakene som er gjennomført både i regionen og eksempler fra andre deler av landet. Videre skal det legges strategi for hva som skal gjøres videre av tiltak i regionen for å øke den ville bestanden av villaks og sjøørret. 

Påmeldingslenke og fullt program kommer.