Programmet for Dialogkonferansen villaks og sjøørret 21 mars 2023 i Bodø er klart!

Årets konferanse arrangeres på Scandic Bodø

Tirsdag den 21. mars i år arrangeres Dialogkonferansen for villaks og sjøørret i Salten for syvende gang. Årets konferanse holdes på Scandic Bodø. 

Dialogkonferansen jobber med å samle alle de ulike interessenter for anadrom fisk, der formålet er en samhandlingsarena for å styrke bestander av villaks og sjøørret.

Disse er forskning, forvaltning, fritidsfiskere både i elv og sjø, elvelag, grunneiere, reiseliv innen fisketurisme, havbruksnæringen, energisektoren og andre interesserte.

Fagkonferansen starter klokken 09.00 – 16.30 tirsdag den 21. mars. 

Klokken 19.00 samles vi til middag i Salmon Center i Sjøgata 21, Bodø.

Konferansen skal belyse «Hva skal til for å øke bestander av villaks og sjøørret?»

Konferansen vil gi en status på bestandene og forvaltning, samtidig de utfordringer som påvirker bestandene. 
Herunder deles konferansen inn i fire deler med faglige innledninger, der det nyeste av forskning samt aktive pågående tiltak blir presentert og debattert: 

Tiltak 1: Tilrettelegge for gode gytehabitat for laks og sjøørret.
Tiltak 2: Tilrettelegge for åpning av elveleier som har potensiale som produktive elver. 
Tiltak 3: Bedre forvaltning av sjøørret og villaks i sjøfasen. 
Tiltak 4: Hindre Pukkellaks fra å vandre opp i elvene.

Konferansen er gratis og listene fylles opp raskt, derfor anbefaler vi å melde seg på:

Påmeldingslenke 

https://brusevents.no/dialogkonferanse-laks-og-sjoorret-2023 

Program