TEKMAR 2022 - 20 år!

6 - 7 desember ble TEKMAR arrangert for 20 gang!

Med nærmere 350 deltagere, hvorav 76 % fra industrien, ble det mange gode diskusjoner og en fikk satt viktig tematikk på dagsorden. Vi håper at deltagerne kom hjem med nye impulser som kan brukes fremover for å fortsette det viktige innovasjonsarbeidet som utviklingen av laksenæringen er avhengig av. Selvransakelse i lakseoppdrett er noe mange er opptatt av, og det kan være muligheter til å se vekst gjennom å gjøre grep som ligger i hverdagen.

Presentasjoner fra årets konferanse er lagt ut her.

https://tekmar.no/wp-content/uploads/2022/11/TEKMAR-2022-program-22-nov-2022.pdf