Notat fra seminaret Levetid fortøyning - I lys av bærekraft, sikkerhet og økonomi

NCE Aquaculture arrangerte den 29. august 2022, i samarbeid med Fiskeridirektoratet og SINTEF Ocean, et seminar med tittelen Levetid fortøyning – i lys av bærekraft, sikkerhet og økonomi.

Nå er notatet fra møtet tilgjengelig for nedlasting.