Presentasjoner fra årets Dialogkonferanse

Årets Dialogkonferanse ble den 30.august i år avholdt i Beiarn. Konferansen har vært avlyst i 2år som følge av korona og mange så frem til å endelig kunne møtes igjen.

Konferansen trakk mange interessenter som alle har et hjerte for bevaring av våre anadrome arter og en av de store diskusjoneemnene for denne konferansen ble trusselen fra Pukkellaksen som er ventet å komme i et stort antall til neste år. 

Vedlagt vil du finne et utvalg av årets presentasjoner, hvis der er en presentasjon som du mangler, ta gjerne kontakt: ach@nceaquaculture.no

Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som deltok på konferansen og særlig til våre medarrangører. 

I tillegg vil vi gjerne takke våre hjelpere gjennom dagen for fantastisk matlaging med lokale råvarer fra Beiarn.