Dialogkonferansen for laks og sjøørret 2022

Nå kan du melde deg på årets Dialogkonferanse som skal være den 30.august i Beiarn

Årets program for Dialogkonferansen for laks og sjøørret er klart. 

For påmelding registrer deg på denne linken DIALOGKONFREGISTRERING