Telling av laks som forutsetning for god drift - Innspillsmøte 8. september!

FHF-prosjektet PRESAL – Presisjon i antall laks inviterer til seminar på Radisson Blu Værnes, den 8.september kl 10-16.

Åpent seminar i regi av SINTEF Ocean, NCE Aquaculture og NCE Aquatech.

8.september, kl. 10:00-16:00 på Værnes – Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport.

SINTEF Ocean og samarbeidspartnere inviterer til seminar basert på arbeid som gjennomføres i FHF-prosjektet PRESAL – Presisjon i antall laks (https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901684/).

Fiskeridirektoratet snakker om krav og forventninger til næringen rundt antallskontroll, og endringer i akvakulturforskriften relatert til dette.

I tillegg vil det være presentasjoner fra aktører fra hele verdikjeden og diskusjoner rundt bl.a. følgende temaer:

  • Mulig nøyaktighet i fiskeantall fra vaksinasjon til slakt
    • Hva er mulig nøyaktighet med dagens tilgjengelige metoder for kontroll av antall laks gjennom hele produksjonen under realistiske arbeidsforhold?
  • Påvirkningsgraden til sentrale feilkilder i tellenøyaktighet
    • I hvilken grad påvirker ulike feilkilder tellenøyaktigheten, både under kontrollerte forhold og gjennom vanlige arbeidsoperasjoner med brønnbåt?
  • Tiltak rettet mot økt presisjon i antall fisk
    • Hvilke tiltak (organisatoriske, teknologiske eller operasjonelle) kan bidra til å øke nøyaktighet i antallskontroll?

Deltakelse på seminaret er gratis og inkluderer lunsj/servering. Reise og evt. hotellopphold må ordnes og betales av den enkelte deltaker.

Påmelding på https://events.provisoevent.no/sintefocean/events/presal/register

Vi ønsker å gi flest mulig deltakere muligheten til å holde innlegg. Ønsker du å presentere? Ta kontakt så tar vi en prat (Kontakt 48079947 forsker SINTEF Ocean, Hans Tobias, hans.slette@sintef.no)