De vil hente fiskefôr, medisin og helsekost fra havet

Det er forskere fra Nordlandssykehuset og Nord universitet, sammen med NCE Aquaculture som skal bane ny vei fra havet. Nå har de inngått avtale for å styrke forskningssamarbeidet.

-Dette gjør vi for å styrke samarbeidet om forskning og dokumentasjon på marine ingredienser til fôr, helsekost og farmasøytiske produkter, sier daglig leder NCE Aquaculture, Malin Johansen.

 

Med seg har hun fått forskere ved Nordlandssykehuset og Nord universitet.

-Norske forskningsmiljøer leter stadig mer i havet for å designe nye behandlingsmetoder. Innen moderne marin bioteknologi oppstår en ny industri for utvikling av fôringredienser, medisiner, helsekostprodukter og en rekke andre produkter basert på marine organismer, forklarer hun. Hun representerer et selskap som har som formål å forene kreftene innen havbruk og forskning.

- Marine ingredienser kan utnytte CO2 som innsatsfaktor (CCU; carbon capture utilization) og bidra til utnyttelse av rest- og sidestrømmer fra havbruksnæringen til ny bioproduksjon. Havbruksklyngen representerer en stor del av den Nordnorske sjømatproduksjonen og er en forsknings- og innovasjonsklynge, understreker hun.

 

Forankret

-Ved Nord Universitet forankres samarbeidet i fakultet for biovitenskap og akvakultur. Nord universitet har blå og grønn vekst som et satsningsområde, sier rektor Hanne Solheim Hansen. Og viser til at Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) har våtlabslaboratorier hvor det kan gjennomføres forsøk med ulike arter fisk. Fakultetet har utstyr for å gjøre ulike typer kjemiske analyser.   

 

For Nordlandssykehuset forankres samarbeidet i Forskningslaboratoriet. Forskningen dreier seg i hovedsak om studier av medfødt immunforsvar, spesielt kompliment systemet.

Det medfødte immunforsvaret aktiveres ved bekjempelse av mikrober.

-Ved overaktivering kan dette føre til ulike sykdomsprosesser hvor det er viktig å finne frem til gode behandlingsalternativer. Egenskaper i marine alger utgjør i denne sammenhengen et spennende potensial og vi ser muligheter til å bidra forskningsmessig, forklarer lederen for forskningslaboratoriet ved Nordlandssykehuset, Åse Emblem.

 

Bakgrunn  

Nord-Norge står i dag for 60 prosent av den norske sjømatproduksjonen når både havbruk og fangst inkluderes. 80 prosent av våre havområder ligger nord for polarsirkelen. Ifølge FAO og WHO skal økning av matproduksjonen til en stadig voksende verdensbefolkning skje i havet og gjennom akvakultur. 

-Det største klimaavtrykket til norsk oppdrettslaks er i dag knyttet til import av råvarer til fôret. I dag importerer vi om lag 90 prosent av ingrediensene. Til landdyr importerer vi om lag 80 prosent av proteinet til fôr. Norge har en nasjonal ambisjon om vekst i oppdrettsproduksjonen, hvor vi må fremstille proteinet til fôret fra andre råvarer og gjennom andre industrielle prosesser enn de vi har i dag for å kunne vokse. 

Foto: Geir Johnsen