EVU kurs i vannkjemi, vannbehandlingsteknologi og RAS!

Fakultet for biovitenskap arrangerer kurset på 10 stp i samarbeid med NCE Aquacultures Settefisk Forum

Fakultet for biovitenskap og akvakultur arrangerer i vinter Kurs i Vannkjemi, vannbehandlingsteknologi og RAS – Videreutdanningskurs (10 stp).

Emnet er arrangert i samarbeid med NCE Aquaculture AS. Se vedlagte emnebeskrivelse.

 

Målgruppen for kurset er de som jobber innen settefiskproduksjon, landbasert eller lukket på sjø.

 

INNHOLD

Emnet gir grunnleggende kompetanse i kjemi med fokus på vannkjemi, vannbehandling samt fiskens fysiologi og miljøkrav med særlig relevans produksjon av laks.

Studenten skal også ha labøvelse på resirkuleringsanlegg (RAS).

 

SAMLINGSTIDSPUNKT:

Samling 1: 15-16. desember 2021

Samling 2: 12-13. januar 2022

Samling 3: 9-10. februar 2022

 

Eksamen 23. februar 2022

 

Påmeldingsfrist 15. november 2022.

Kursinformasjon