NCE Aquaculture skal utrede nasjonalt testsenter for fôringredienser!

SIVA har innvilget forprosjektmidler til havbruksklyngen NCE Aquaculture i Nordland. Midlene skal gå til videre utredning av "Katapult Future FOODS", sammen med Katapult Ocean Innovation i Bergen.

- Dette spennende samarbeidet vil styrke næringens arbeid med produksjon av marine fôringredienser i landsdelen, hvor vi har regionale fortrinn for denne type produksjon. Prosjektet vil styrke klyngens posisjon for å etablere et nasjonalt testsenter innen fôringredienser. Noe som vil komplettere våre sterke marine kompetanse- og forskningsmiljøer.

I forprosjektet skal det utredes nasjonalt behov for testinfrastruktur for marine ingredienser. Dette for å kunne dokumentere egenskapene i ulike ingredienser til fiskefôr og også farmasøytiske produkter. Utstyr for bioprosessering og raffinering av råstoffer vil være en viktig del av dette arbeidet. Og arbeidet er tett knyttet til Nord Universitet fakultet for biovitenskap og akvakultur, forskningsstasjonene LetSea, Gildeskål Forskningsstasjon og KPB. Nordlandssykehuset sin forskningsavdeling er også inne i forskningssamarbeidet med klyngen.

I dag er det største klimaavtrykket i både norsk havbruk og i norsk landbruk er knyttet til import av ingredienser til fôret. Nord-Norge har regionale komparative fortrinn for denne type produksjon, og har et stort behov for mer testinfrastruktur for å dokumentere egenskapene i marine ingredienser. Videre har disse ingrediensene helsemessige komponenter som er interessante innen farmasi til human helse.

Norsk katapult er en ordning med nasjonale testsentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk.

Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Målet er å gjøre veien fra ide til marked kortere.

Vi arbeider med å få en slik nasjonal katapult til Nordland. Å få et slik katapultsenter til Nordland vil bety mye for sjømatnæringa i Norges største oppdrettsfylke Nordland.

 

Foto: Skretting.