Algekonferansen; Alger som industriråstoff?

Produksjon av marine alger er i stor vekst globalt. Norge har behov for nye bærekraftige råvarer og produkter. Kan Norge som havbruksnasjon ta en posisjon innen alger som industriråstoff? 28. mai arrangerer NCE Aquaculture sammen med Norwegian Seaweed Assosiation digital algekonferanse.

Algekonferansen – Marine alger som industriråstoff? Under BLÅ UKE.

Konferansen holdes digitalt, og starter fredag den 28. mai 2021 klokken 0900 - 1200.

Konferansen setter søkelys på status for både mikroalger og makroalger, primærproduksjon, prosessering og bioraffinering. Se komplett program. 

Lenke til møtet 

PROGRAM og lenke til påmelding