Matfisk forum med serie om produksjonsforbedrende tiltak

NCEAs Matfisk Forum holder i år møteserie om produksjonsforbedrende tiltak "Veier til mer optimale håndteringsoperasjoner og lavere dødelighet"