TermVel prosjektet er i gang,

Den 1. oktober startet en forskningsgruppe gjennom NCE Aquacultures Matfisk Forum opp TermVel prosjektet. Prosjektets hovedmål er å skaffe til veie objektiv dokumentasjon av kritiske faktorer for laks ved termisk avlusing. Med målsetting om å utarbeide en beste praksis anbefaling for termisk avlusning av laks.

 

Objektiv dokumentasjon og beste praksis for å forbedre termisk avlusing (TermVel)

Nå bør alle som avluser termisk bidra (fhf.no)

 

Prosjektet er nå godt i gang, og håper sterkt at mange ute i næringen kan bidra til at datagrunnlaget blir best mulig. Det er en del jobb siden det er mye som helst bør registreres for hver behandling – men viktig for å kunne bygge på bredest mulig erfaringsgrunnlag når beste praksis skal anbefales.

Jostein Grip fra Patogen som leder arbeidet med datainnsamlingen har følgende oppfordring: «Prosjektets hovedfokus er å identifisere risikofaktorer ved bruk av termiske metoder til fjerning av lakselus, men vi ønsker også å kunne sammenligne ulike IMM-metoder med tanke på effekt og dødelighet. Vi ønsker derfor å samle inn data fra så mange IMM-behandlinger som mulig. Alle data vil bli anonymisert og håndtert på produksjonsområdenivå. Vi oppfordrer så mange som mulig til å registrere i dette skjemaet og sende inn til prosjektet, da dette vil øke styrken til de epidemiologiske undersøkelsene.

Registreringsskjemaet kan finnes under fanen Publikasjoner HER, og lastes ned og fylles ut digitalt, for hver enkelt merdbehandling, men flere merdbehandlinger kan også registreres i samme registreringsskjema. Vi ønsker at skjemaet er fylt ut i størst mulig detaljgrad, men dersom det er forhold som gjør det vanskelig å fylle ut hele skjemaet er de fargekodet etter prioriteringsgrad (Grønn – Må ha, Gul – Nyttig, Rød – Mindre sentralt). Ark én er registreringsskjemaet som skal brukes, mens ark to inneholder en forklaring på de forskjellige parameterne.

 

Skjemaet skal sendes på e-post til Jostein Grip  jostein.grip@patogen.no.