TEKMAR 2020 blir heldigital!

Fiskeri- og sjømatminster Odd Emil Ingebrigtsen åpner TEKMAR 2020. Programmet finner du nedenfor og påmeldingen er godt i gang! Meld deg på via www.tekmar.no

TEKMAR 2020 - 1. desember: Lakseoppdrett – langt fra optimalt? Hvordan optimalisere matfiskproduksjon og skape innovasjon for laks i me

Vi ønsker Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen spesielt velkommen, og sammen med bidrag fra både Mattilsynet og Fiskeridirektoratet, har vi forventninger om at deltagerne på årets konferanse skal få "ferske styringssignaler" som peker retning for utviklingen av det sjøbaserte oppdrettet de kommende år.


I kjent stil setter TEKMAR fokus på dagens utfordringer og morgendagens løsninger innen sjøbasert oppdrett, i år under overskriften som bør berøre de fleste av aktørene i næringen "Lakseoppdrett – langt fra optimalt?". Gjennom innlegg vil deltagerne få en bred innsikt i hvilke områder en har optimaliseringsmuligheter, blant annet for å redusere dødelighet. Det kommende året kan bli et skjebneår for ikke-medikamentelle avlusingsløsninger, og en ser også at oppdrettere ønsker å ta en enda sterkere rolle for å redusere dødelighet i produksjonen. Utfordringer etterspør nye løsninger, nye løsninger krever innovasjoner, og TEKMAR håper også i år å bidra til å gi impulser og dynamikk som kan bidra til å drive laksenæringen fremover mot en enda bedre produksjon. 

www.tekmar.no 

TEKMAR 2020 PROGRAM