NCE Aquaculture har opprettet nytt Miljøforum

I desember hadde NCE Aquacultures nye miljøforum oppstartsmøte i Bodø. Forumet skal jobbe med plansaker, bærekraftsrapportering og sertifiseringer.

Vårt nye miljøforum jobber med blandt annet plansaker, bærekraftsrapportering og sertifiseringer

NCE Aquacultures nye miljøforum samlet i Bodø (og via Skype), Ann-Kristin Aaker LetSea og Samuel Anderson Nova Sea, Pål Asgeir Olsvik Nord Universitet, Silje Sveen, Silje Wadsworth Nordlaks, Silje Ramsvatn Cermaq, Gunvor Øie SINTEF, Lars Fredrik Martinussen Nordlaks, Asbjørn Hagen Salten Aqua, Ute Brönner SINTEF og Ole Aas Skålnes Aquaculture Innovation. 

Øvrige tema gruppen ønsker å jobbe med er overvåkingsprosjekter og oppfølging av utslippstillatelser, tematikk om sjøfugl, anadrom fisk, avfallshåndtering og energiløsninger.