Marin Magnet 2020 - Hva skal til? 18. mars

Marin Magnet er en nasjonal konferanse for alle som er interessert i næringsutvikling i den blå sektor.

Storby Marins årskonferanse Marin Magnet 2020 går av stablen 18. mars

Havrommet er pekt på som et av de store nasjonale satsingsområdene med sjømatnæringen som en betydelig bidragsyter. Dette både med tanke på sysselsetting og verdiskaping. Internasjonalt har Norge en viktig rolle både når det gjelder å produsere mat til en stadig voksende befolkning, men også i utviklingen av nye og grønne teknologier og forvaltningspolitikk.

Hvordan skal storbyene i legger til rette for at Norge møter sine nasjonale og internasjonale ambisjoner som havnasjon? Dette er bakteppet for årskonferansen til Storby Marin – Marin Magnet 2020 som arrangeres i Oslo 18. mars.