Cermaq Norway AS

Kontaktperson:
Snorre Jonassen

Hjemmeside

Cermaq produserer og tilbyr laks og ørret, globalt. Cermaq Norway har virksomhet langs kysten av Nordland og Finnmark, og har i overkant av 550 dedikerte og dyktige ansatte, og er en av Norges største matvareprodusenter.

www.cermaq.no