Aquaculture Innovation

Aquaculture Innovation AS er tildelt FoU tillatelse for uttesting av lakseproduksjon i lukkede og delvis lukkede sjøbaserte merder. Selskapet er samlokalisert med Sinkaberg-Hansen på lokaliteten Lismåsøya og Norsk Havbrukssenter ved lokaliteten Lamholmen i Brønnøysund. Til å dokumentere teknologi, fiskevelferd og miljø er det inngått rammeavtaler med vitenskapelige partnere gjennom FoU program bestående av flere prosjekter. FoU arbeidet støttes av Innovasjon Norge, skatteFUNN og NCE Aquaculture

Aquaculture Innovation AS ønsker gjennom sitt arbeid å dokumentere ny teknologi og bidra til videreutvikling av en miljømessig bærekraftig norsk og internasjonal akvakulturnæring.

Aquaculture innovation AS har sammen med Planktonic AS etablert selskapet Eco Fjord Farming AS som har søkt om 4 utviklingskonsesjoner til «OASEN».