w

Styringsgruppe

Pål Arve Dypaune

29.01.2018 13:29Fra Skretting AS

Kristian Johansen

29.01.2018 13:28Fra LetSea AS

Rolf Nordmo

29.01.2018 13:28Fra Aquaculture Innovation AS

Kjell Lorentsen

29.01.2018 13:22Fra Gifas AS

Geir Wenberg

29.01.2018 13:22Fra Salten Aqua AS

Tor Anders Elvegård

29.01.2018 13:21Fra Nordlaks Oppdrett AS

Snorre Jonassen

29.01.2018 13:21Fra Cermaq Norway AS

Odd L. Strøm

29.01.2018 13:21Fra Nova Sea AS

Leif Magne Sunde

29.01.2018 13:11Fra SINTEF Ocean AS

Jørn Ulheim

29.01.2018 13:11Fra PatoGen AS

Bjørn Olsen

29.01.2018 13:08Fra Nord Universitet/FBA

Svenn Are Jenssen

29.01.2018 13:04Fra Kunnskapsparken Bodø AS

Malin Johansen

29.01.2018 13:03Prosjektleder NCE Aquaculture