w

Styret

Arbeidende styreleder

22.01.2018 18:49Svenn Are Jenssen - Fra Kunnskapsparken Bodø AS

Nestleder

24.01.2018 15:07Tor Anders Elvegård - Fra Nordlaks Oppdrett AS

Styremedlem

24.01.2018 15:11Kjell Lorentsen - Fra Gigante Havbruk AS

Styremedlem

24.01.2018 15:14Odd L. Strøm - Fra Nova Sea AS

Styrmedlem

19.11.2018 10:44Henriette Hanssen - Fra LetSea

Styremedlem

24.01.2018 15:13Leif Magne Sunde - Fra SINTEF Ocean

Styremedlem

19.11.2018 10:46Tom Erik Aasjord - Fra Nova Sea