Invitasjon til dialogkonferanse og fagseminar om laks og sjøørret i Salten

Salten laks- og ørretforum inviterer til dialogmøte og fagseminar om laks og sjøørret i Salten 4. april 2018. Arrangementet er gratis!

Kartlegging og konkrete tiltak for å øke ville bestander av laks og sjøørret i Salten.


Arrangementet er et møtested for presentasjon og kunnskapsdeling om laks og sjøørret. Gjennom kunnskapsdeling og god dialog blant de ulike aktørene som deltar, ønsker vi å skape god dialog og godt samarbeid mellom både fisketurisme, villfisk og oppdrettsaktivitet. Årets program belyser viktige tema, som forhåpentligvis skaper både engasjement og grunnlag for gode diskusjoner. Fullstendig program ligger nedenfor.

Årets dialogkonferanse med Salten laks- og ørretforum blir 4. april 2018 på Rognan Hotell. Vi starter med lunsj 11.15 og avslutter med middag klokken 18.00. Arrangementet er gratis å delta på, og konferansedeltakelse inkluderer måltider og overnatting fra 4. til 5. april på hotellet.

Meld deg på dialogkonferansen her eller send mail til is@kpb.no. Påmelding er bindende.

Det er gode togforbindelser, det går for eksempel et tog fra Bodø klokken 10.10 som ankommer Rognan klokken 11.17, så du rekker lunsjen 11.15. Bestill togbillett her: www.nsb.no.

Program: Dialogkonferanse Salten laks- og ørretforum 2018 

Sted: Rognan Hotell, Håndverkeren 14, 8250 Rognan
Tid: 4. april 2018, klokken 11.30


Odd Emil Ingebrigtsen fra Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) er møteleder.

Formål

Konferansen ble gjennomført for første gang i 2015 og årets konferanse er en videreføring av det etablerte møtestedet for presentasjon av aktuell kunnskap om laks og sjøørret, samarbeidsprosjekter og konkrete tiltak som kan styrke ville bestander av laks og sjøørret. Gjennom kunnskapsdeling og god dialog blant de ulike aktørene som deltar, ønsker man basert på erfaring fra Skjerstadfjorden å utvikle en modell til bruk for andre fjordområder i landet. Planen for Salten som modellregion er at vi i fellesskap skal skape god dialog og godt samarbeid mellom både fisketurisme, villfisk og oppdrettsaktivitet.


Bakgrunn

Saltenregionen har viktige elver og fjordområder for laks og sjøørret, samtidig er havbruksnæringen viktig for både Norge og Nordlandssamfunnet. Saltenregionen har i kraft av kompetente bedrifter og FOU-miljøer, samt gjennom naturgitte fortrinn, alle forutsetninger for å bli en ledende region for bærekraftig utvikling av havbruk. Dette er i tråd med nasjonale ambisjoner. Interessekonfliktene er mange, og næringen har et omdømmeproblem som kun kan styrkes gjennom gode møteplasser, dialog og samarbeid. Saltenregionen har en unik mulighet til å ta en proaktiv rolle i å utforme en solid forankret og kunnskapsbasert strategi for hvordan regionen ønsker å utforme en solid forankret og kunnskapsbasert strategi for hvordan regionen ønsker å styre en videre sikker bærekraftig utvikling i havbruk. Dette innebærer et overordnet fokus på å sikre vekst og sunn utvikling i ville bestander av laksefisk.

Kontakt oss

Ingrid Sommerli



Spørsmål knyttet til arrangementet kan rettes til Ingrid Sommerli: is@kpb.no, tlf 950 42 170.

Meld deg på dialogkonferansen her.