4. april gikk den fjerde dialogkonferansen i Salten laks og ørretforum av stabelen, denne gang på Rognan. Hvor tema var kunnskapsdeling og dialog om bærekraftig utvikling i elver og havet i Salten. Her kan du finne presentasjonene fra konferansen.

I kolonnen til høyre finner du presentasjonene fra dialogkonferansen 2018.

Beiarelva: en opplevelse som napper! av Frigg Ott

Beiarelva av Frigg Ottar Os

Havbrukskommunen Gildeskål av Kjell Korentsen

Kystsoneplanlegging i Skjerstadfjorden av Frode Tj

Meir villaks i elva av Atle Frøysland

Saltdalselva av Roger Ingvaldsen

Sjølaksfiske på godt og vondt av Arne Jørrestol

Villaks og sjøørret i Skjerstadfjorden av Øyvin

yngel.no av Stine Falk Peteresen