4. april gikk den fjerde dialogkonferansen i Salten laks og ørretforum av stabelen, denne gang på Rognan. Hvor tema var kunnskapsdeling og dialog om bærekraftig utvikling i elver og havet i Salten. Her kan du finne presentasjonene fra konferansen.

11.04.201810:06 Kristina Robinson

I kolonnen til høyre finner du presentasjonene fra dialogkonferansen 2018.

Beiarelva: en opplevelse som napper! av Frigg Ottar Os
Beiarelva av Frigg Ottar Os
Havbrukskommunen Gildeskål av Kjell Korentsen
Kystsoneplanlegging i Skjerstadfjorden av Frode Tjønn
Meir villaks i elva av Atle Frøysland
Saltdalselva av Roger Ingvaldsen
Sjølaksfiske på godt og vondt av Arne Jørrestol
Villaks og sjøørret i Skjerstadfjorden av Øyvind kanstadhanssen
yngel.no av Stine Falk Peteresen