Videreføring av NCE Aquaculture

12 partnere i NCE Aquaculture besluttet på generalforsamlingen som ble avholdt i Oslo den 21. mars 2017 å videreføre arbeidet. I første omgang er aktiviteten finansiert for en treårsperiode.

Partnerskapet ser frem til å utvikle klyngen som har sin hovedbase i Nordland videre i årene fremover.