Store prosjektmuligheter for klyngemedlemmene

NCE Aquaculture har fått 1 million kroner fra Innovasjonsrammen 2016 for å stimulere til økt innovasjon gjennom flere felles innovasjons- og forskningsprosjekter. Målet er å gjøre veien kort for bedrifter som trenger støtte til sine prosjekter, og pengene fra innovasjonsrammen skal gå til å utvikle spennende samarbeidsprosjekter i klyngen.

  • Minst en av samarbeidspartnerne i prosjektet må være partner i NCE Aquaculture
  • Midlene er øremerket grønne prosjekter

Søknadsfrist: 15 november 2016

Innovasjonsrammemidlene gis til klyngene fra Innovasjon Norge.

Klikk her for mer informasjon om prosjektstøtte fra Innovasjonsrammen

Spørsmål: kontakt NCE Aquaculture v/ Pål Ove Henden (917 35 732 / poh(a)kpb.no )

NCE partners 2016 logoer