Spørreundersøkelse for norske bedrifter

Hvordan skal EUs neste forsknings- og innovasjonsprogram se ut? Vi ønsker din mening!

Norske bedrifter inviteres til å besvare Abelia og Innovasjon Norges spørreundersøkelse

EUs støtteprogrammer for forskning og innovasjon er i stadig utvikling. Dagens program Horisont 2020 har i større grad enn tidligere åpnet for støtte til innovasjon og markedsnære aktiviteter. Nå er EU i ferd med å sette premissene for det neste store programmet som trolig vil gå i perioden 2021-2027. Etter sommeren vil regjeringen sende et innspill til EU med konkrete forslag til innholdsmessige satsinger og virkemidler. Et første innspill om strukturelle forhold og prinsipper ble sendt i mars i år. 

Din mening er viktig! Norsk næringsliv kan bidra til å påvirke rammeprogrammet til å bli mest mulig relevant for norske bedrifter. 

Vi ber deg sette av 5 minutter til å gi dine synspunkter, uavhengig om din organisasjon tidligere har deltatt i H2020 eller ikke. Undersøkelsen er i utgangspunktet anonym, men man har mulighet til å ikke være det dersom man ønsker det. Resultatene fra denne undersøkelsen vil bli samlet og et felles innspill til regjeringen utarbeides.

Delta her: https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=NCSAHV9HC5CN

Abelia og Innovasjon Norge ønsker deg også velkommen til innspillsmøte om EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram. Mer informasjon og påmelding her.