Skretting og NCEA RC-Forum 2017

Skretting ønsker velkommen til to dager med fokus på drift og utfordringer i settefisk og landbasert produksjon som benytter resirkuleringsteknologi. I samarbeid med NCE Aquaculture vil vi servere gode og relevante foredrag fra flere av næringens leverandører, produsenter og samarbeidspartnere. 

Konferansen og festmiddagen foregår på Clarion hotel The Edge.

NB! Overnatting er booket på Comfort xpress, hvor gjestene får frokostkupong til frokosten som serveres på The Edge.

Det har i de siste årene skjedd enorme endringer i produksjonen av settefisk. Mange nye og store anlegg er satt i produksjon og oppgraderinger av eksisterende anlegg pågår nærmest kontinuerlig. Årsaken til dette er i hovedsak et ønske om industrialisering og endringer i produksjonsregimer, større smolt, kvalitetskrav, effektivisering og optimalisering av produksjonen før og etter utsett.

Resirkuleringsteknologi og strengere myndighetskrav relatert til produksjon og utslipp er også en medvirkende årsak til produksjonsendringene. Dette er veldig spennende og bra for oss alle men vi ser også en del utfordringer på denne veien.

Skretting og NCEA RC-forum er en møteplass for kunnskapsutveksling, relasjonsbygging og erfaringsutveksling. Vi setter et spesielt fokus på utfordringer i resirkuleringsanlegg men seminaret passer definitivt for alle som jobber med – og inn mot settefiskproduksjon. Det er også en viktig sosial møteplass for stolte settefiskprodusenter som har et samstemt og sterkt ønske om å levere produkter med god fiskehelse, robust kvalitet og høy overlevelse etter utsett.

Velkommen til gode fagdager i Tromsø 29.-30.august 2017.


Skretting og NCEA RC-Forum 2017

29. – 30. august 2017

Clarion Hotel The Edge, Tromsø


Program

Vi byr på et spennende faglig program med foredrag fra Sintef Ocean, Skretting, Pharmaq Analytic, SalmoBreed, FHF, Per Anton Sæther fra Marin Helse med flere.

Tirsdag 29. august blir det festmiddag på Clarion Hotel The Edge, med musikalske innslag fra Ingrid Haukland & co, kjent fra blant annet X-faktor og Det store korslaget på TV2.

Priser:

  • Deltakeravgift: 2950,- for 2-dagers seminar med lunsj begge dager.
  • Festmiddag: 29. august kl.19:30 på Clarion Hotel The Edge. Pris inkl. vinpakke: 750,-
  • Overnatting: Standard enkeltrom på Comfort Hotel Xpress inkl. frokost*: 890,-

Praktisk info: 

  • Alle priser er inkl. mva.
  • Vi starter med lunsj kl.11 dag 1, og avslutter med lunsj kl.14 dag 2.
  • Deltakere ordner selv reise til Tromsø.
  • *Frokost serveres på konferansehotellet Clarion Hotel The Edge

Programkomite: 

Pål Arve Dypaune (Skretting)

Ingrid Lea Karlskås (NCE Aquaculture)

Trond Rosten (Sintef Ocean)

 

Avbestilling: 

Ved avbestilling etter 30.juli, ingen refusjon.

Avbestilling før 30. juli, full refusjon. Avbestillingsgebyr på kr. 500,- tilkommer.

Kun skriftlig avbestilling aksepteres.

 

Spørsmål om påmelding rettes til:  

Seniorrådgiver Ingrid Lea Karlskås, tel. 99442103, e-post: ilk@kpb.no

Påmelding: https://www.deltager.no/rcforum2017