Settefiskforum 2016 i Bodø – 30.-31. august

I morgen starter Settefiskforum i Bodø. Norwegian Centres of Expertice (NCE) Aquaculture og Skretting samler 90 deltakere fra settefiskbransjen over to dager til innovasjonstekning og erfaringsoverføring. Målet med samlingen er å bidra til etablering av praktiske prosjekter basert på tema teknologiske utfordringer i settefiskproduksjonen.

Et innovasjonsforum for settefisk

Dag 1 ser en på sammenheng mellom fôr, smoltkvalitet og drift av RAS-systemer. I tillegg ser vi videre på bruk av slam fra landbasert smoltanlegg.

Dag 2 presenteres rapporten “Identifisering av aktuelle løsninger for håndtering og anvendelse av avløpsslam fra settefiskanlegg i Nordland”. Et mulighetsstudie utarbeidet av SINTEF på oppdrag fra NCE Aquaculture.

Forumet vil bestå av faglig innlegg kombinert med gruppearbeid med mål om å utarbeide prosjektidéer. Resultatet vil bli en portefølje med idéskisser som vil forme utgangspunktet for søknader mot Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Horizon2020 og andre aktuelle virkemidler for å drive innovasjonsprosessen.

 

For mer informasjon kontakt;

Ingrid Lea Karlskås, Seniorrådgiver KunnskapsParken Bodø. Tlf: 994 42 103. E-post: ilk@kpb.no

Pål-Arve Dypaune, Salgsleder settefisk Skretting. Tlf: 909 61 705. E-post: paal-arve.dypaune@skretting.com

skretting logo fiskefôr

NCE_Aquaculture_blue-png