Samarbeidspartnere

Klyngen har 12 medlemmer, som med utgangspunkt i Nordland, dekker hele næringskjeden innenfor havbruk.

Patogen Analyse

Kontaktperson:Jørn Ulheim

Nettside:www.patogen.no

Nova Sea

Kontaktperson:Odd L. Strøm

Nettside:www.novasea.no

Skretting

Kontaktperson:Pål Arve Dypaune

Nettside:www.skretting.no

Nordlaks

Kontaktperson:Tor Anders Elvegård

Nettside:www.nordlaks.no

Salten Aqua

Kontaktperson:Geir Wenberg

Nettside:www.saltenaqua.no

Nord Universitet

Kontaktperson:Margarita Novoa-Garrido

Nettside:www.nord.no

Sintef

Kontaktperson:Leif Magne Sunde

Nettside:www.sintef.no

Aquaculture Innovation

Kontaktperson:Paul Birger Torgnes

Nettside:www.aquacultureinnovation.com

Kunnskapsparken Bodø

Kontaktperson:Eirik Pedersen

Nettside:www.kpb.no

Cermaq Norway

Kontaktperson:Snorre Jonassen

Nettside:www.cermaq.com

Gildeskål Forskningsstasjon AS

Kontaktperson:Kjell Lorentsen

Nettside:

Letsea AS

Kontaktperson:Kristian Johnsen

Nettside:http://letsea.no/